AEC Spółka z o.o.   Ul. Stefana Batorego nr 24

                                                  NR KRS   0000801197          NIP  5512641420

Władze spółki:

 • Nowak Mirosław  - Prezes Zarządu
 • Bizoń Andrzej       - Kierownik ds. Techniczno-Produkcyjnych
 • Kapcia Tomasz    - Kierownik ds. Sprzedaży,Taryfowania i Kontrolingu
 • Walusiak Adam   - Kierownik dz. Elektrycznego i Automatyki

Rada nadzorcza :

 • Wasztyl Mirosław Piotr                - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Wójcik Agnieszka                            - Członek Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Kuzon                              - Członek Rady Nadzorczej
Podstawową działalnością naszego przedsiębiorstwa jest produkcja, przesył i sprzedaż ciepła oraz wytwarzanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną jak również pobór, uzdatnianie oraz działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.

Koncesja URE – jako pozwolenie obejmuje:

 •  wytwarzanie ciepła,
 •  przesyłanie ciepła,
 •  wytwarzanie i obrót energią elektryczną,
 •  przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej.